Explosie van Jodenhaat in Nederland
Nieuws

Explosie van Jodenhaat in Nederland

Bart Schut 07 november 2023, 14:17
Explosie van Jodenhaat in Nederland

Het aantal antisemitische incidenten in ons land is sinds 7 oktober met 818 procent gestegen. Een haast onvoorstelbaar getal, ware het niet dat het volledig in lijn ligt met andere Europese landen en de Verenigde Staten, waar de stad New York zelfs een stijging van meer dan 1300 procent meldde. Het CIDI ziet vooral op scholen een uitbarsting van anti-Joods racisme, discriminatie en intimidatie van Joodse leerlingen. Het woord ‘kankerjood’ lijkt een geaccepteerd onderdeel van het taalgebruik op veel Nederlandse scholen en het brengen van de Hitlergroet gebeurt steeds vaker. Gezien de reactie in pers en politiek mag nauwelijks verwacht worden dat antisemitisme op scholen echt aangepakt zal worden, zoals ook universiteiten steevast weigeren dat te doen.

“Hoewel we tijdens eerdere conflictperiodes een stijging zagen in het aantal antisemitische incidenten was deze nooit eerder zo significant als nu,” schrijft het CIDI op zijn website. De organisatie meldt tot nu toe tienmaal aangifte te hebben gedaan, onder andere tegen de racistische website Cestmocro, die nepnieuws over het conflict in Gaza verspreidt en weigert anti-Joodse haatreacties te verwijderen. “Het is zeer zorgelijk dat Joden in Nederland verantwoordelijk worden gehouden voor conflicten die zich afspelen in het Midden-Oosten. Het lijkt alsof Israël wordt gebruikt om Joden mee te slaan. Aloude complottheorieën worden gerecycled en zijn terug van nooit weggeweest.”

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner bevestigt op zijn website de schrikbarende berichten van het CIDI: “Ik hoor indringende verhalen van volwassenen en kinderen die belaagd en beschimpt worden vanwege hun Joodse identiteit. Dat is onacceptabel.” De grote toename van Jodenhaat is volgens Verdoner niet alleen een zorg voor de Joodse gemeenschap, maar voor de hele maatschappij: “Antisemitisme gedijt bij en vormt zich naar thema’s die onrust in de samenleving brengen en is een voorteken van andere problemen. Het bestrijden van antisemitisme is niet de verantwoordelijkheid van Joden: het is onderdeel van de bescherming van de democratische rechtsstaat en de samenleving als geheel.”

Foto: Mark Vletter via Wikimedia Commons

Plaats opmerking