Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Explosie van Jodenhaat in Nederland

Bart Schut 07 november 2023, 14:17
Explosie van Jodenhaat in Nederland

Het aantal antisemitische incidenten in ons land is sinds 7 oktober met 818 procent gestegen. Een haast onvoorstelbaar getal, ware het niet dat het volledig in lijn ligt met andere Europese landen en de Verenigde Staten, waar de stad New York zelfs een stijging van meer dan 1300 procent meldde. Het CIDI ziet vooral op scholen een uitbarsting van anti-Joods racisme, discriminatie en intimidatie van Joodse leerlingen. Het woord ‘kankerjood’ lijkt een geaccepteerd onderdeel van het taalgebruik op veel Nederlandse scholen en het brengen van de Hitlergroet gebeurt steeds vaker. Gezien de reactie in pers en politiek mag nauwelijks verwacht worden dat antisemitisme op scholen echt aangepakt zal worden, zoals ook universiteiten steevast weigeren dat te doen.

“Hoewel we tijdens eerdere conflictperiodes een stijging zagen in het aantal antisemitische incidenten was deze nooit eerder zo significant als nu,” schrijft het CIDI op zijn website. De organisatie meldt tot nu toe tienmaal aangifte te hebben gedaan, onder andere tegen de racistische website Cestmocro, die nepnieuws over het conflict in Gaza verspreidt en weigert anti-Joodse haatreacties te verwijderen. “Het is zeer zorgelijk dat Joden in Nederland verantwoordelijk worden gehouden voor conflicten die zich afspelen in het Midden-Oosten. Het lijkt alsof Israël wordt gebruikt om Joden mee te slaan. Aloude complottheorieën worden gerecycled en zijn terug van nooit weggeweest.”

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner bevestigt op zijn website de schrikbarende berichten van het CIDI: “Ik hoor indringende verhalen van volwassenen en kinderen die belaagd en beschimpt worden vanwege hun Joodse identiteit. Dat is onacceptabel.” De grote toename van Jodenhaat is volgens Verdoner niet alleen een zorg voor de Joodse gemeenschap, maar voor de hele maatschappij: “Antisemitisme gedijt bij en vormt zich naar thema’s die onrust in de samenleving brengen en is een voorteken van andere problemen. Het bestrijden van antisemitisme is niet de verantwoordelijkheid van Joden: het is onderdeel van de bescherming van de democratische rechtsstaat en de samenleving als geheel.”

Foto: Mark Vletter via Wikimedia Commons

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (8)
Bas Fortuin 07 november 2023, 17:08
Kan het nog erger? Het aantal antisemitische incidenten in ons land is sinds 7 oktober met 818 procent gestegen. Een haast onvoorstelbaar getal, ware het niet dat het volledig in lijn ligt met andere Europese landen en de Verenigde Staten, waar de stad New York zelfs een stijging van meer dan 1300 procent meldde." Toch zal de WAARHEID eens Voorgoed, opnieuw ZEGEVIEREN! Hoe? Denk aan die vervloekte Tweede Wereldoorlog '40 - '45 die Vijf lange jaren duurde met 60 miljoen slachtoffers. Dat brallende antisemitische herrenvolk van nazi's werden tot zwijgen gebracht door de Geallieerden en de Russen. Nooit vergeten...op 29 april 1945 toen Hitler zichzelf een kogel door zijn duivelse kop joeg terwijl heel Berlijn in brand stond en al die overige nazi's gedood of gevangen genomen werden. De wereld brak uit in GEJUICH!!! De Joden die de oorlog overleefden doordat zij zich niet lieten kisten door die nazi's vierden drie jaar later op 14 mei 1948 feest in de straten/pleinen van Tel-Aviv en Jeruzalem toen Premier David Ben Goerion daar de vrije Onafhankelijke Staat Israël Proclameerde en de Joodse *Vlag hoog gehesen werd en wapperde in een herwonnen Israël. * De vlag van Israël toont een blauwe David-ster [Openbaring 5:5] op een witte achtergrond tussen twee blauwe strepen. Miljoenen VRIENDEN van Israel uit alle werelddelen bezoeken het Heilige Land, Israël, hoop dat het Toerisme naar Israel weer snel mogelijk wordt. Mijn vrouw en ik waren er al 4x. De vijfde keer hopelijk samen met de Joodse Masjiach en allen die Hem liefhebben op de berg Zion in Jeruzalem. Zijn uitnodiging voor dit Loofhuttenfeest las ik in de Profeet Zachariah 14.
tiki 07 november 2023, 17:22
"Het is onacceptabel, vreselijk, mag niet gebeuren, we moeten handelen" etc.etc.etc. En wat gaat men eraan doen? Helemaal niets.. Nederland heeft haar dunne laagje morele veneer opnieuw van zich afgeschud en is weer op Jodenjacht, ditmaal aangevoerd door de nieuwe burgers, waar de aurochtone Nederlander het van angst voor in zijn broek doet en zich dus.gedraagt als een Ghetto Hollander met een Stockholm syndroom. Wees maar gerust beste Nederlander, éérst kwamen ze voor de Joden en toen voor de rest en nee....'vluchten kan niet meer want de verre landen zijn oorlogslanden, Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden met lege toeristenstranden. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem en alle muziek die overblijft is de supersonische boem. Wij Joden hebben gelukkig een alternatief....een ijzersterk leger dat ons als Joden altijd zal beschermen, in een land waar wij Joden altijd op de eerste plaats staan. Dat is het verschil met 1923/33 tot 1940/45. Het is aan ons het juiste te doen.
Marlou 07 november 2023, 19:13
Nederlandse bestuurders moeten zich kapot schamen. Bah. Echter niet vergeten deze voetnoot. Als we het hebben over rijzend antisemitisme in NL dan slaat dat 99% op het racistische gedrag van on-Nederlandse Islam lovers. N.m.m. moeten alle statistieken in NL gedifferentieerd worden weergegeven. De cohesie van onze samenleving is kapotgemaakt door de import van ons-vijandige culturen. Als brave, hardwerkende, niet-discriminerende autochtone burger wens ik niet in de algemene statistieken van "de Nederlanders" ondergeschoven worden. Nl. "Neuwe Nederlanders die niets met NL hebben ergo zich vijandig t.o.v. de Nederlandse rechtsstaat en cultuur opstellen zijn in mijn geen Nederlander maar technische paspoorthouders. Dus, herformulering, om het eenvoudig te houden: "binnen de parallele samenleving van burgers met een Islamitische achtergrond In NL is een alarmerende toename van publieke antisemitische gedrag gaande".
Geert ter Horst 07 november 2023, 21:44
Het moderne Westen is moreel failliet. We hebben te maken met een enorme ideologisering van het politieke debat, op allerlei wijzen: De identiteitspolitiek, het LGBTQ-isme, BLM, BDS, noem maar op. Wegens deze feiten is maar een manier, vermoed ik, om de joodse belangen te beschermen, namelijk zich richten op die ogenschijnlijk ouderwetse stromingen die terug willen naar een harde politiek van objectieve belangen en machtsmiddelen. Dit komt erop neer dat de staat moet doen wat in het nationale belang is, ongeacht of dit nu moreel is of niet. Dit nationale belang is namelijk in heel het Westen het versterken van de NATO en het zo goed mogelijk bestrijden van het oprukkende islamistische gevaar. En de belangen van het Westen lopen hier dus parallel aan die van Israel en de joodse bevolking in de diaspora. Dus weg met het moralisme en terug naar (geo)politiek realisme. Er zijn nog genoeg mensen in allerlei nationale en internationale politieke functies die dit inzien. Om het op een uitdagende manier te zeggen: Er moet niet duidelijk worden gemaakt dat Jodenhaat en Israelhaat moreel verkeerd is, maar dat deze vormen van haat tegen onze objectieve belangen ingaan. Zo moet ook naar de gebeurtenissen in Gaza worden gekeken. Niet vanuit een morele beoordeling, die nergens toe leidt, maar alleen vanuit onze keiharde belangen. En die belangen vereisen dat Hamas wordt verslagen en Israel wint.
Dick Orwell 07 november 2023, 22:59
Met dank aan de NPO met hun misselijkmakende eenzijdige berichtgeving
tiki 08 november 2023, 08:07
Over manipulerende journalisten gesproken. Het ging weer prima vandaag. BBC Hardtalk, Stephen Sackur had BDS coryfee Omar Barghouti te gast en gaf hem een half uur om zijn propaganda & leugens, fantasieen & vergezichten met ons te delen. De vragen van Steven waren zoals verwacht, meegaand, begrijpend, vol medeleven & onkritisch. Bargouti gaf daarop de énige mogelijkheden aan voor Israel om tot een overeenkomst te komen. 1) Herstel van 'Historisch Palestina' met hoofdstad Jeruzalem & Gaza of 2) Eén staat waar Arabieren & Joden in vrede & harmonie naast elkaar leven 'omdat dat al altijd zo is geweest, voordat de Zionisten binnenvielen. This was Hard talk, thank you for waching.
Marlou 08 november 2023, 09:47
Ik lees net over de “ vliegtuigonderdelen” discussie van (juridische neem ik aan) deugambtenaren bij min van Buitenlandse Zaken. Het prominente minsterie waar diversiteitshysterie & positieve discriminatie van niet-westerse allochtonen mission statement is geworden.een doel op zich is geworden. Waar je niet vrijuit kun uitspreken dat je pal voor Israel gaat staan en ook De Telegraaf leest want dan word je afgezeken. Bah. In stel voor dat we begroting van zusje OS-b flink terugbrengen en meer noodhulp aan Israel aanbieden. Want, wat heeft die miljoenensteun aan landen als Jemen, Soedan (niet toevallig behept met eeuwige etnische, Islamitische strihs) relieuze! Niets! Totale kapitaalvernietiging. In pleit voor meer materiële steun aan Israel! Goed voor Israel, goed voor ons.
Marlou 09 november 2023, 12:56
@Ter Horst. @Orwell Heel goed en scherp geformuleerd. Helaas zijn onze stuurlui al jaren volledig van het padje af en niet meer in staat om keuzes te maken in het belang van het voortbestaan van onze hoogwaardige democratische en eens zo prettige samenleving, maar 24/7 in dienst van het buitenland. Bij voorkeur niet-westerse entiteiten. Ik zie het zo: in NL staan de beste stuurlui wel aan wal! Echter, hun stem dringt maar niet door vanwege de macht van de domme navelstarende woke warriors die de MS-media beheren. De naieve lezer/kijker die niet streetwise is, laat zich zo gemakkelijk misleiden. N.m.m. ook vanwege gebrek aan identiteitsbesef en vaderlandsliefde in NL. Het wordt ook al jaren ingepompt. N.m.m. is een georganiseerde tegenwind nodig. Om het simpel te houden “Ik hou van Holland, stop uitverkoop”. Ps: nog maar even genieten , zolang het kan van het Hollandse muziekfeest van de Toppers en “Ik hou van Holland”.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *