Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Binnenland

Nakba-avond ontaardt in antisemitisch gescheld

Hoewel Pax, voorheen Pax Christi, stelt een strikt onpartijdige organisatie te zijn, bleek op een bijeenkomst in de Rotterdamse Arminiuskerk het tegendeel. Zeer eenzijdige sprekers, onder wie een voor terrorisme veroordeelde ‘activist’, lieten antisemitisch gebral onbestraft.

Ruben Gischler 18 mei 2023, 12:00
Nakba-avond ontaardt in antisemitisch gescheld

“Wat heeft het voor een zin als de koning hier de kont van de Joden likt met clubs als CIDI voor Israhell of Shitrael?” roept iemand vanuit de zaal. Er wordt gereageerd met instemmend gelach en applaus. Dat staat op een geluidsopname die Raouf Leeraar van het CIDI maakte van een door Pax georganiseerd evenement op 12 mei. De opname is in handen van het NIW.

Thomas van Gool, projectleider Palestina van vredesorganisatie Pax, maakte in zijn openingspraatje duidelijk dat een dialoog- of debatavond niet gepast zou zijn, omdat het ‘belangrijk is bij de Nakba stil te staan, om te zien hoe het nog steeds doorwerkt en hoe het verleden ook het heden is. Vrede is verder weg dan ooit.’ Met de woorden ‘de raketten vliegen weer over Gaza’ sloot hij zijn introductie af. Dat die raketten vooral naar Israël vlogen, vond van Gool ondanks de ‘principiële onpartijdigheid’ waarmee Pax haar oecumenische vredesactiviteiten in Israël en Palestina aanprijst, niet het vermelden waard. De bijeenkomst bood geen ruimte voor discussie, noch ruimte voor diversiteit onder de sprekers. Wie er wel was, was eregast Salah Hamouri, die in Israël werd veroordeeld voor terrorisme.

‘De manier waarop jullie deze beesten helpen, is erger dan je kan verzinnen,’ klinkt het vanuit de zaal

Journaliste en AD-columniste Brenda Stoter Boscolo was gesprekleidster. Zij benadrukte dat het zou gaan om de verhalen van en over Palestijnen. Het ging vooral om de ‘steeds maar voortdurende Nakba’, de ramp, zonder enige historische toelichting of context. Een spoken word-artieste huilde over het droogvallen van de Dode Zee met als enige boosdoener Israël, het enige land dat nomaden dwingt in huizen te wonen. Dat doen ze blijkbaar nergens anders in het Midden-Oosten. Wel was er de mogelijkheid vragen te stellen. Ex-diplomaat Berber van der Woude en Paxwaarnemer in Oost–Jeruzalem Julia Tebbe zaten er klaar voor.

Beesten

De geluidsopname laat horen hoe het er toe ging. De man met een kaffiya om zijn nek die de koning voorstelde als kontkusser van Joden, vervolgt zijn tirade. “Denken jullie zo de Palestijnen of iemand anders op deze planeet te helpen?” Weer vrolijk gelach in de zaal. “Wat jullie in feite doen, de manier waarop jullie deze beesten helpen, is erger dan je kan verzinnen. Allemaal leuk hoor, wat wij hier horen, maar wat jullie doen is een absolute tragedie!” Zijn scheldkanonnade wordt beantwoord met luid geklap en instemmend gejoel.

Stoter Boscolo reageert bedremmeld: “Ik wil graag iedereen verzoeken het respectvol te houden.” Vanuit het publiek komt het antwoord: “Dit is respectvol.” Berber van der Woude antwoordt vanaf het podium: “Laten we het niet over ‘Joden’ hebben,” waarop wordt gereageerd met: “Nou, geen Joden, zionisten dan, voor mijn part!” Van der Woude lacht en mompelt: “Laten we daar niet op ingaan.” De gespreksleidster heeft het nog een keer over respectvolle taal, waarna zonder weerwoord de ellenlange aanklacht tegen Israël wordt voortgezet, die erin gaat als zoete koek.  

Ruime steun

Stoter Boscolo vertelt het NIW dat zij te elfder ure voor deze schnabbel is benaderd ‘omdat ze niemand anders konden krijgen’. “Ik was al zo zenuwachtig voor de avond, want we kregen dreigende mails omdat we met een terrorist spraken. Ik heb die bewuste opmerkingen niet goed gehoord. Een andere medewerkster, Sanne (Poot, red.), stond er dichterbij.” Waarop de gespreksleidster benadrukt dat zij tegen antisemitisme is.

Pax krijgt ruime financiële steun van de ministeries van Buitenlandse Zaken in Nederland en de VS, de EU en de Postcodeloterij. Met die subsidie organiseren ze dus onder meer evenementen als dit contextloze ‘Nakba-evenement’. Eregast Hamouri heeft banden met de PFLP, een organisatie die bij zowel de EU als de VS op de terroristenlijst staat. 

‘Ik was al zo zenuwachtig, want we kregen dreigende mails omdat we met een terrorist spraken’

In een reactie laat Pax weten dat de organisatie ten stelligste afstand neemt van ‘de genoemde uitspraak van de bezoeker die in het publiek zat’. “Dit verwoordt absoluut niet onze visie op het conflict. Het moge duidelijk zijn dat wij altijd afstand nemen van iedere expressie van racisme, haat en antisemitisme.” Over het thema van de avond zegt de organisatie ervoor gekozen te hebben vanuit het perspectief van de Nakba de historische context te schetsen, maar uitsluitend vanuit Palestijns gezichtspunt. De organisatie voegt daaraan toe: “Deze persoon had eerder afgekapt moeten worden.” En ten slotte: “We blijven graag in gesprek over de situatie in Israël en de bezette gebieden en hoe openingen naar een inclusieve en duurzame vrede mogelijk zijn.”

Mooie woorden, maar dit evenement toont aan hoe eenzijdige interpretatie van het conflict de weg vrij maakt voor antisemitisme en uiteindelijk de totale dehumanisering van Israël en zijn inwoners.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (6)
tiki 18 mei 2023, 16:18
"Nakba-avond ontaardt in antisemitisch gescheld"....ja wat had u dan verwacht? Pax/Christi die deze avond organiseerde en had gekozen voor alléén een "historisch palestijns perspectief" vertelt ons alles wat wij moeten weten over 'hun historische kennis & perspectief, over het tot stand komen van "de palestijn", hun dynasty & historisch vaderland, allemaal gestolen door de Joden en/of Zionisten...naar keuze. Zelfs het 'droogvallen' van de Dode Zee blijkt een Israelisch complot. Het "debat" droop van de principiële onafhankelijkheid & neutraliteit. Pax: "Het moge duidelijk zijn dat wij afstand nemen van iedere vorm van racisme, haat & antisemitisme". Wij geloven u graag op uw woord , maar blijkbaar was er nog net geen afstand genoeg. De absoluut tégen Antisemitisme zijnde, respect eisende Stoter Boscolo neemt zichzelf hopelijk niet al te serieus, want anderen doen dit evenmin. Pax: "We blijven graag in gesprek over de situatie in Israël en de "bezette gebieden" en hoe openingen naar een inclusieve & duurzame vrede mogelijk zijn.” Interpretatie van deze Pax wens: Joden uit hun geschiedenis schrijven & Israeli's uit hun land verdrijven. Beste Pax...ga eerst eens wat geschiedenis leren, gooi de "anti Zionisten" uit uw organisatie want Antisemiten hebben volgens u bij u geen plaats en ga dan met uzelf in gesprek over dit onderwerp want verder is echt niemand geintresseert in uw mening en/of oplossingen, behalve een stellethe gehersenspoelde, doorgeknalde obsessieve Jodenhaters...zoals U.
alex warnaar 18 mei 2023, 17:38
De Nakba is zoiets als de Armeense genocide, maar dan 100.000 keer kleiner. Next. Mijn grootmoeder is in 1944 vanuit Nysa naar Berlijn gevlucht voor de oprukkende Sovjets. Dat was het echte werk. Ik zit niet in een vluchtelingenkamp, ik wil niet terug en we hebben het helemaal aan ons zelf te danken.
Gerard Valkema 18 mei 2023, 22:23
Merkwaardig dat al deze anti-zionisten onbekend zijn met het feit dat de zgn. "Nakba" een door de Arabieren zelf veroorzaakt probleem is. Uit de onafhankelijkheidsverklaring (14 mei 1948), voorgelezen door Ben Goerion "…. zelfs temidden van de heftige aanvallen die de afgelopen maanden op ons hebben plaatsgevonden, roepen wij de zonen van de Arabische bevolking met woonplaats in Israël op om de vrede te bewaren en hun rol te spelen in het opbouwen van de staat op basis van volledige en gelijke burgerrechten en evenredige vertegenwoordiging in alle instellingen, voorlopig en permanent. Wij strekken vreedzaam de handen als goede buren uit naar al de om ons liggende staten en hun bevolking……" .Dat klinkt toch heel anders dan verdrijving door de Joden van de Arabieren in Palestina. Het antwoord was een inval op 15 mei 1948 van Egypte, Jordanië, Saoudie-Arabie, Libanon en Irak. De zgn. vlucht van de Palestijnse Arabieren, was geen vlucht maar een vertrek, op bevel van de Arabische leiders. De Palestijnen zouden immers na 1 of 2 weken, als de Joden waren afgeslacht of in het gunstigste geval in zee gedreven, terugkeren naar hun huizen. En zijn er 750.000 Arabieren vertrokken? Welnee, hoogstens 590.000, heel wat minder dan de Joden die de omringende landen werden uitgejaagd, met achterlating van alles wat ze bezaten. de "Nakba" van de Joden, maar daar wordt niet over gesproken. Land gestolen van de Arabieren? Geen sprake van. Golda Meir kon zich hier mateloos over opwinden: "Nu ik er eens goed over nadenk krijg ik er meer dan genoeg van om steeds eer te horen hoe de Joden land van de Arabieren in Palestina hebben gestolen. De feiten liggen heel anders. Er werd veel goed geld uigegeven en veel Arabieren werden daar rijk door. Maar in 1947 had het Joods Nationaal Fonds alleen de helft van het gehele Joodse grondbezit in het land in eigendom" (naast andere organisaties en enkelingen die stukken land kochten. En zo liggen de zaken.
tiki 19 mei 2023, 08:17
@Alex Wagenaar...""De Nakba is zoiets als de Armeense genocide, maar dan 100.000 keer kleiner""....... Nee dat is het niet! Het was een genocide geworden als de Israeli's de hysterische, opgefokte masa's uit 5 Arabische landen niet hadden weten tegen te houden! Ong. 650.000 Arabieren die in het bezette Palestina woonden, zijn na het uitroepen van de staat Israel vertrokken op advies van de 24/7 uit hun radio blerende Arabische leiders (zijn nog geluidsbanden van) met het argument ''dat het maar enkele dagen zou duren tot de Joden de zee in waren gedreven, waarna de bewoners weer terug naar hun "villa" in de "luxueuze" dorpen konden terugkeren. Zij die zijn gebleven zijn, in leven & welzijn burgers van de Israelische staat geworden....mét alle voor & nadelen. Op hetzelfde moment werden rond 750.000 Joden die al eeuwen in de Arabische landen woonden, ""geadviseerd"" per direct het land te verlaten met achterlating van al hun bezittingen, huizen etc. De "Naqba" is een puur politieke uitvinding, als wapen tegen de Joodse staat. Het is, net als "de palestijnen met hun rijke geschiedenis & gestolen land" gebaseerd op pure fantasie. Het daaruit doodgeboren , vredesproces & 2-staten "oplossing" zijn een oorlogswapen tegen de Joodse staat omdat ze ingezien hebben dat ze militairisch stééds het onderspit delfen. Hetzelfde geld voor de constante, meest ridicule VN/UNESCO/UNHRC e.a. resoluties tégen Israel mét instemming van onze EU "vrienden".....met het doel de Joden uit hun geschiedenis te schrijven & Israeli's uit hun land te verdrijven.......waarna de Joden opnieuw vrij wild worden en rijp voor een nieuwe Genocide.
Pien Tieman 19 mei 2023, 12:19
Wat zou het geweldig zijn als er minstens zoveel aandacht zou zijn voor het lot van de Tibetanen, de Oeigoeren, de Falun Gong om maar wat te noemen. En wie hebben ook alweer het land van oa de Indianen, de Aborigionals en de Maori ingenomen? Waar halen we het lef vandaan om anderen op valse gronden te beschuldigen?
Shlomo Itai 30 mei 2023, 23:15
Het gemiddelde menselijke geheugen is helaas kort. De Palestijnen en de wereld worden er voortdurend aan herinnerd dat de Palestijnen als verliezers een prijs moesten betalen voor het openen van de oorlog tegen de jonge Joodse staat. Waar de Palestijnen en de wereld bewust niet aan worden herinnerd en wat daarom geheel vergeten wordt, dat is de bittere armoede en schandalige uitbuiting en rechteloosheid waarin zij leefden onder eeuwen van Turkse bezetting. Waar de Palestijnen en de wereld ook niet aan worden herinnerd en dus ook vergeten, dat is hun sympathie voor het fascisme en met name de rol die hun tussen Rome en Berlijn pendelende leider Amin al-Hoesseini speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Moeten we hen dan daar nog eens aan herinneren ? Mijn mening: Zonde van de tijd en de energie, want de wereld noch de Palestijnen zijn geïnteresseerd in waarheden. Laten wij ons dus bezighouden met nuttige zaken, zoals het verder opbouwen van een sterk Israël, waar niet alleen plaats is voor Joden uit de gehele, met Europa voorop op chaos af stevenende westelijke wereld, maar waar Palestijnen zelf meer rechten genieten dan in hun beide eigen entiteiten of in enige Arabische staat.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *