Tenhemelschreiend
Commentaar

Tenhemelschreiend

Esther Voet 21 december 2023, 13:00
Tenhemelschreiend

We naderen het einde van 2023 en over een paar dagen zullen we elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Vorig jaar waren we nog optimistisch, omdat corona eindelijk onder controle leek en inmiddels is gereduceerd tot een stevig griepvirus. Of we net zo optimistisch het komende jaar zullen instappen, valt te betwijfelen. 

Het lijkt mij dat we ons in Nederland vooral grote zorgen moeten maken om onze Joodse scholieren en studenten. Op Joodse scholen worden ze beschermd door muur en hek, maar daarbuiten krijgen ze het zwaar te verduren. Lees de voorbeelden die wij te horen kregen in het artikel over TAS, een organisatie die zich inzet voor die kinderen. Dat sommige leerlingen zelfs naar school worden begeleid door een Joodse buurtwacht, is tenhemelschreiend. Lees over het laakbare, slappe handelen van sommige schoolleiders, die niets lijken te geven om de sociale veiligheid van hun Joodse leerlingen. Anderen weten simpelweg niet hoe te handelen. Zoals in een voorbeeld in het artikel op pagina 18, waar het een school maar beter lijkt dat een Joodse leerling uitwijkt naar een andere school. Ook adviseert een school soms het slachtoffer thuis te blijven, in plaats van de daders te schorsen. Er zijn leraren die zelfs niet durven in te grijpen uit angst voor represailles van hun – overwegend allochtone – leerlingen. Het getreiter en meer tolereren toont aan hoe ver van huis we zijn. Lees hoe leerlingen worden uitgescholden, geïntimideerd, bespuugd, de school moeten invluchten omdat ze worden belaagd met vuurwerk. 

Hulde voor degenen die hun verhaal durfden te vertellen. Hulde ook voor de drie vrouwen die de koppen bij elkaar staken om tegen dit ondraaglijke onrecht iets te ondernemen. Ik hoop dat politiek Den Haag, de schoolleidingen en de lokale overheden meelezen. 

Terwijl de oorlog tussen Hamas en Israël voortwoedt en de publieke opinie, gesteund door de Johan Derksens en Herman Brusselmansen van deze wereld, zich steeds meer tegen ons keert, is het goed dat Joods Nederland zich verenigt en gezamenlijk ten strijde trekt. Laten we hopen dat die trend zich in 2024 doorzet, want het zijn bedreigende tijden. 

Het NIW zal u ook komend jaar blijven informeren met nieuws en achtergronden. Dat doen we vanwege de winterstop vanaf 12 januari weer. Voor onze niet-Joodse lezers mooie feestdagen, voor iedereen een fijne jaarwisseling en moedig voorwaarts! 

Plaats opmerking