Vrijheid
Commentaar

Vrijheid

Esther Voet 02 september 2021, 09:00
Vrijheid

Voor u ligt de extra dikke Rosj Hasjanaeditie 5782, met op de cover een werk van de Joodse kunstenaar Steve Solomon. Solomon verwerkt regelmatig religieuze thema’s in zijn composities. Dit werk heet Freedom in heaven, maar je zou het ook kunnen associëren met schepping, een gegeven dat onlosmakelijk verbonden is met Rosj Hasjana. We vieren het nieuwe Joodse jaar, en 5782 is bijzonder, het is een sjabbatjaar, een sjemita. Het wordt genoemd in Sjemot/Exodus, 23:10-11: ‘Zes jaar lang zult u uw land bezaaien en de inkomst verzamelen, maar in het zevende zult u het laten gaan (tisjm’tena) en stil laten zijn, zodat de armen van het volk mogen eten, en het overige daarvan zult u aan de beesten van het veld laten; zoals u ook zult doen met uw wijngaard, en met uw olijfbomen.’

En het gaat verder: in het oude Israël moesten schulden worden kwijtgescholden en schuldslaven, zij die hun schulden niet konden afl ossen en daarom dwangarbeid moesten verrichten, worden vrijgelaten. Nu hoor ik u denken: voer dat hier ook maar in, dan ben ik mooi van mijn hypotheek af. Helaas, zo werkt het niet. Maar nog altijd wordt er in Joodse kringen invulling aan dit sjabbatjaar gegeven.

Eens in de zeven jaar de uitgeputte aarde met rust laten, braak laten liggen, op adem laten komen, ‘vrij’ geven, is dat eigenlijk niet een heel moderne gedachte? Het thema vrijheid komt in diverse artikelen in dit nummer voor: vrij om te zijn wie je bent, als individu en als Jood. De gebeurtenissen in Afghanistan van de afgelopen weken tonen aan hoe belangrijk die vrijheid is.

We gaan de Hoge Feestdagen tegemoet, de tijd waarin we om vergeving vragen, naar de ander en naar het Hogere, de tijd waarin we verzuring, cynisme, woede en verbittering wegwerpen en vrij een nieuw jaar instappen.

En wie weet kunnen we na het hectische jaar 5781 ook in eigen omgeving iets doen met dat sjabbatjaar, dingen laten rusten, vastgelopen processen in ons leven onderbreken en op adem komen. Niet voor niets is het Engelse woord ‘sabbatical’ hiervan afgeleid. Wij als redactie gaan dat in ieder geval even doen, tenminste, voor de komende twee weken. Op 24 september liggen we weer bij u op de mat. Dat is dus na Rosj Hasjana, na Jom Kipoer en na Soekot.

Daarom, namens bestuur en redactie: sjana tova oemetoeka, gemar chatima tova en chag sameach. Tot in 5782.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking