Lezing: Joden in de multiculturele samenleving, door mevrouw dr. Rachel Reedijk
Agenda

Lezing: Joden in de multiculturele samenleving, door mevrouw dr. Rachel Reedijk

gabrievanstraten 16 februari 2016, 00:00

 

Mevrouw Reedijk heeft lange tijd gewerkt in de multiculturele sector en raakte in 1989 door de Rushdie-affaire betrokken bij de interreligieuze dialoog. Er is vaak gezegd dat de Joodse inburgering een voorbeeld is voor Turkse en Marokkaanse nieuwkomers. Er is vaak geconstateerd dat er parallellen bestaan tussen jodendom en islam, maar de laatste tijd lijkt het of de destructieve krachten sterker zijn. Door de Gaza-oorlog van 2014 kwamen Joden en moslims tegenover elkaar te staan. Sommigen voorspellen het einde van de dialoog. Mevrouw Reedijk stelt voor om de dialoog een nieuwe impuls te geven. Lerend van het soms pijnlijke, maar uiteindelijke vruchtbare proces van toenadering tussen Joden en christenen, zou er een trialoog moeten komen van Joden, christenen en moslims.

 

Spreker mw. dr. Rachel Reedijk

Spreker mw. dr. Rachel Reedijk

Dr. Rachel Reedijk studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. In 2010 promoveerde zij aan de VU op het onderwerp ‘Roots and Routes; Identity Construction and the Jewish-Christian-Muslim Dialogue’. Zij is verbonden aan ACCORD (Amsterdam Center for the Study of Cultural and Religious Diversity), actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en de drijvende kracht achter de Commissie Dialoog.

 

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 7 maart 2016 in Gebouw De Rank, Dubbelsteijnlaan West 70, Dordrecht (Dubbeldam, wijk 9). Ruime parkeergelegenheid op het plein voor De Rank.  Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Inlichtingen: 078 6148510 en http://www.gni-drechtsteden.nl.

 

Plaats opmerking