Buitenspel
Commentaar

Buitenspel

Commentaar hoofdredacteur Esther Voet

Esther Voet 09 januari 2020, 07:33
Buitenspel

Een Ander Joods Geluid heeft, ondanks de populariteit bij sommige media, een verwaarloosbaar draagvlak binnen Joods Nederland. Deze organisatie opvoeren als mainstream Joodse stem, zoals Nieuwsuur enige tijd geleden nog deed, duidt op z’n minst op volstrekte onkunde over de verhoudingen binnen onze groep. Maar goed, we leven in een vrij land en ook EAJG mag gehoord worden. Zelfs wanneer het de partijen in de Amsterdamse Raad adviseert het Joods Akkoord Amsterdam, dat antisemitisme moet tegengaan, níét te tekenen. Terwijl je je toch kunt afvragen wat daarop tegen is. Hoezeer deze organisatie zich aan de randen van het debat bevindt, bleek uit de partijen die op advies van EAJG dat akkoord niet ondertekenden: Sylvana Simons’ Bij1 en, uiteraard, Denk.

EAJG vond dat er voor Joden geen uitzondering gemaakt moest worden, want er waren nog zo veel andere vormen van discriminatie (zie ook). Aan het feit dat antisemitisme een unieke vorm van racisme is en het juist de Joodse scholen zijn die moeten worden beveiligd, werd achteloos voorbijgegaan. Daarbij komt: als EAJG consequent zou zijn en zich niet zou willen beroepen op een uitzonderingspositie, waarom dan wel een specifiek Joodse organisatie blijven? Het zou gewoon kunnen opgaan in The Rights Forum, want er is in ideologisch opzicht geen enkel verschil. Ik heb altijd respect gehad voor EAJG-voorman Jaap Hamburger. Hoewel wij het vaak mordicus oneens zijn, focust hij zich op de zaak, niet op de persoon. Ik weet niet of er inmiddels een beleidswijziging is doorgevoerd, maar als je er de sociale media-uitingen van de organisatie op naleest, zou je dat wel denken. Dit bericht verscheen op Twitter.

Je kunt het oneens zijn met de mening van collega Schut, zelfs als je zijn genuanceerde artikelen in het NIW leest. Maar deze collega wordt door antisemieten van linker, rechter en moslimzijde aangevallen en zelfs bedreigd omdat hij voor een Joods blad schrijft. Om hem uit te maken voor de beruchte nazi Julius Streicher, de hoofdredacteur van nota bene Der Stürmer die wegens oorlogsmisdaden werd opgehangen, gaat echt alle perken te buiten. EAJG zet zichzelf hier definitief mee buitenspel. Ik vraag me af of Jaap Hamburger het met deze ‘nieuwe koers’ eens is.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking