Lek
Opinie

Lek

Bart Schut 22 december 2023, 07:00
Lek

Gelukkig ging de kortgedingrechter niet op de stoel van de regering zitten. Drie anti-Israëlorganisaties – Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum – hadden met hulp van Amnesty International een zaak aangespannen die de Nederlandse staat ervan moest weerhouden onderdelen voor F-35-jachtbommenwerpers aan Israël te leveren. De F-35 zou immers door de Israëli’s gebruikt worden voor het overtreden van het oorlogsrecht. 

De klagers voelden zich in dit standpunt gesteund door een uitgelekt memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. Dat stuk werd gelekt aan de NRC – wie anders – die er precies zo’n ronkend en partijdig stuk van bakte als je zou verwachten. Wat natuurlijk de bedoeling van de lekkers was. Opsteller van het niet bepaald neutrale en grotendeels speculatieve memo was de Nederlandse militaire attaché in Tel Aviv, luitenant-kolonel Mirjam Grandia, toevallig de dochter van Bram Grandia, theoloog en diehard anti-Israëlactivist van nog zo’n usual suspect, Kairos Sabeel. Deze organisatie, aanhanger van de ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’, ondersteunde het kort geding. De wereld is klein.

Alle hierboven genoemde organisaties zijn niet bepaald in hun eerste antisemitische leugentje gestikt, weet u als NIW-lezer, en draaien wat dat betreft sinds 7 oktober overuren. Toch moet je de pet afnemen voor de doortraptheid van het ongetwijfeld zorgvuldig geplande driehoekje tussen de lekkers van Defensie of Buitenlandse Zaken, de nuttige idioten van de NRC en de anti-Israëllobbyclubs die het kort geding aanspanden. Zo wordt het spel gespeeld.

Verontrustend

Gelukkig stak de rechter een stokje voor de ambities van al deze Israëlhaters en stelde zich in het vonnis ‘terughoudend’ op: “De afwegingen die de minister maakt, zijn in sterke mate van politieke en (andere) beleidsmatige aard en de rechter moet de minister daarin een ruime mate van vrijheid laten. De rechter komt tot de conclusie dat de minister de relevante belangen heeft afgewogen en in redelijkheid tot haar afwegingen en handelwijze kon komen.” 

Hoe kan het ook anders? Stel je voor dat een Nederlandse rechter even tussen neus en lippen door bepaalt dat Israël oorlogsmisdaden pleegt, terwijl de regering in Den Haag en het Internationale Strafhof helemaal niet tot die conclusie zijn gekomen. En dat een stel extremistische pro-Palestijnse lobbyclubs het Nederlandse buitenlandse beleid gaan bepalen. What’s next? Willem Engel, Micha Kat en rapper Kafka die via de rechter de Nederlandse militaire steun aan Oekraïne tegenhouden?

Je moet de pet afnemen voor de doortraptheid van het zorgvuldig geplande driehoekje

Je mag ervan uitgaan dat de ervaren advocate Liesbeth Zegveld ook wel wist dat de eis van de BDS’ers weinig kans maakte, maar elk beetje anti-Israëlpubliciteit is natuurlijk meegenomen. Dat was waarschijnlijk ook het motief van de lekker of lekkers van luitenant-kolonel Grandia’s memo. Elke kans om Israël in een kwaad daglicht te plaatsen is er eentje, denken blijkbaar ook medewerkers van Buitenlandse Zaken (niets nieuws) of zelfs Defensie. Als het lek uit die laatste hoek komt, is dat nog verontrustender, want dan praten we over de mannen en vrouwen die over onze veiligheid waken. 

Politieke spelletjes

Als zij nu ook al bereid zijn politieke spelletjes te spelen vanwege hun afkeer van de Joodse staat, kun je je afvragen wat de volgende stap is. Zijn militaire geheimen dan nog veilig in de handen van gepolitiseerde defensiefunctionarissen of zelfs officieren van onze krijgsmacht? Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een onderzoek ingesteld naar de identiteit van het lek en aangifte gedaan, maar misschien kan ook de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld worden, vanwege de mogelijke betrokkenheid van militairen bij de affaire. 

De NOS maakte een bericht over de zaak waarin twee rabiate Israëlhaters de beschuldigingen van de korgedingklagers mochten herhalen: oud-diplomate Berber van der Woude van The Rights Forum en Erwin van Veen van het voormalige kwaliteitsinstituut Clingendael. Overduidelijk is dat naast de Nederlandse pers en de academische wereld, ook de overheid niet langer als neutraal te beschouwen is in het conflict tussen Israël en Hamas. Dat bewees eerder al een brief van honderden ambtenaren van Buitenlandse Zaken, die ondubbelzinnig partij kozen tegen de Joodse staat in het conflict met de terreurbeweging. Gelukkig bewees de rechter in zijn vonnis wel onpartijdig te zijn. Nog wel.

Foto: Twee Israëlische F-35’s van het ‘Leeuwen van het zuiden’-squadron

Plaats opmerking