Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Commentaar

Schijnheil

Esther Voet 18 mei 2023, 08:00
Schijnheil

Als de afgelopen tijd weer iets duidelijk is geworden, is het dat het Palestijnse narratief als waarheid wordt aangenomen en alles wat ook maar riekt naar verdediging van het Israëlische standpunt wordt gewantrouwd. Uitzonderingen daargelaten, groeit de haat, want dat is het, ten opzichte van de Joodse staat zo explosief, dat het niet lang zal duren voordat ook organisaties in het maatschappelijk middenveld aan het bestaansrecht van de staat zullen beginnen te tornen. 

Een paar opmaten van die ontwikkeling: onder leiding van zijne schijnheiligheid scriba René de Reuver wordt binnen de Protestantse Kerken Nederland de verbondenheid met het Joodse volk alleen nog zo nu en dan met de mond beleden. In dit uitermate complexe conflict, waarover de kennis hyperbeperkt is, wordt Israël categorisch als boeman gepresenteerd. Dat het woord nakba in deze context oorspronkelijk alleen werd gebruikt voor het onvermogen waarmee de Arabische legers na hun aanval op de jonge staat faalden de Joden de zee te in te drijven, weten alleen de kenners nog. Pas veel later kreeg het woord de huidige betekenis, namelijk het vertrek van Arabieren (zo heetten ze tot de jaren zestig) uit Israël, waarbij uiteraard niet wordt vermeld dat het merendeel uit eigen beweging vertrok. 

Wat protestgroepen natuurlijk wél weten, is dat als ze scanderen ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ dat het opdoeken van de Joodse staat betekent. Het is alleen een geliktere manier om het te zeggen. Meer protest: op universiteiten ageren studenten tegen de weigering van diverse besturen om in te gaan op delen van het Wobverzoek van The Rights Forum, omdat ze logischerwijs contacten met Joden en Joodse organisaties niet willen prijsgeven. Want waar kennen wij die lijstjes ook alweer van? 

Bij de VU riepen studenten met bedekte gezichten op tot verbreking van alle banden met de ‘Israëlische kolonisten’. Voor hen is Israël het toppunt van blank kolonialisme. Ik ben ervan overtuigd dat ze niet eens weten hoeveel Joden er uit Arabische landen moesten vluchten om in Israël een veilig heenkomen te zoeken. Demonisering en delegitimering van Israël is een van de vele uitingen van antisemitisme. En het is anno 2023 wijdverbreid. Zie daarvoor ook het verslag van een nakba-bijeenkomst van een andere schijnheilige organisatie: Pax.

Hoe luidde dat Engelse gezegde ook alweer? ‘They tried to kill us, they failed, let’s eat’. De komende dagen vooral cheesecake. Dat doet de redactie vanwege Sjavoeot ook een weekje.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (12)
alex warnaar 18 mei 2023, 11:50
Molière schrijft over Tartuffe (de schijnheilige) : "een haat die daarom zo gevaarlijk is omdat zij zich bedienen van die wapens die voor eenieder eerbiedwaardig zijn". Het begrip schijnheilige klopt dus. Als je het internationale recht als wapen gebruikt, dan kom je uit bij de Turkse bezetting van Cyprus (VN veiligheidsraad resolutie 353, 20 juli 1974) en de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara (67 VN veiligheidsraad resoluties.) en niet bij de Westelijke Jordaanoever, aangezien de israelische aanwezigheids op beperkte delen van de Westelijke Jordaanoever niet illegaal is volgens het int. recht (het begrip bezetting of schending van het internationale recht mbt tot israel gebruiken en opzettelijk niet mbt Marokko en Turkije is de essentie van haat propaganda en negatieve stereotypering: 23 jaar lang en iedere dag weer.) Als je het begrip disproportioneel gebruikt dan kom je uit bij de 184 doden op 22 november 2022 als gevolg van Turkse bombardementen op Koerdische doelen in Irak als gevolg van een aanslag in Istanbul en niet bij de 150 Palestijnse doden in 1 jaar op de westelijke jordaanoever als gevolg van Israëlische anti terreur operaties. Toch zijn er exact 0 items in de categorie buitenland met betrekking tot de 184 doden op 22 november 2022, maar ruwweg 70 items met betrekking tot de 150 doden op de westelijke jordaanoever. (De extreme disproportionaliteit ligt dus in de berichtgeving). Als je het begrip mensenrechtenschendingen gebruikt dan kom je als eerste uit bij de 6561 doden als gevolg van de hernieuwde Turks Koerdische burgeroorlog sinds 2015 en niet bij een huisuitzetting in Oost Jeruzalem, een relletje in een moskee, 1 dode als gevolg van kolonisten geweld, Myanmar, bende geweld op Haïti of de burgeroorlog in Yemen. Het probleem is alleen dat het benoemen van Turkije niet kan aangezien links voor toetreding of goede banden is met Turkije en dus de NPO en de NOS ook. Zo schreef trouw op 22 september 2020 dat de EU er naar moet streven Turkije maximaal aan zich te binden. Dan begrijp je gelijk waarom het belangrijkste conflict de afgelopen 23 jaar volledig afwezig is. Het is 1 gigantische 23 jaar durende volslagen irrationele politiek-correcte psychose waar je naar zit te kijken. Blank (Israël) botst op donker (Palestijnen) en dat is het enige selectie mechanisme dat telt voor de gemiddelde journalist, wel jammer dat als je ieder ander selectie criterium gebruikt dat je dan niet bij het Israëlisch palestijns conflict uitkomt.
tiki 18 mei 2023, 12:59
Gelukkig dan maar dat er deze week by Sotheby NY een 1100 jarige originele Bijbel is verkocht voor $ 38 miljoen. Misschien dat alle twijfelaars & protestandse kerken eens opnieuw een blik werpen in een hedendaagse versie, vreemd genoeg wel met dezelfde tekst. Het 'palestijnse narratief', zo prachtig verwoord door “president Abbas'' in een volle zaal van de VN en door 148 landen met applaus ontvangen. Mr. UN Gueterres die maar stééds het democratische Israel & terreur groepen Hamas & Islamic Jihad verwisselt en op één hoop blijft gooien. “”The 2 sides should stop fighting” roept hij als een dwalende in de woestijn. Foei toch! Was de VN niet opgericht na de Holocaust door de Holocaust? Never Again...weten we het nog? Nee, ik denk het niet! De énige die hierover zijn mond opendeed was een lid van de Duitse AFD. Nakba, 'dag der catastrophe' door de heropstanding van Israel (notabene door diezefde VN onderschreven & beschreven in diezelfde oude Bijbel). Laten we het kind gewoon bij de naam noemen. Deze hele nieuwe 'liefde voor palestina' is de keerzijde van de eeuwenoude haat tegen Joden van Christenen, Moslims & alles ertussen in. Antisemitisme, na Islam de snel groeiendste religie, met al zijn 'believers, priesters, helden, martelaren, rituelen, tradities, rethoriek & arsenaal aan idolen, die allemaal overtuigd zijn dat een betere wereld alléén tot stand komt zonder Joden & Jodenstaat. Voor de goede orde: “from the river to the sea********” moet natuurllijk zijn: from the river to the sea, ISRAEL will be free, ook alwéér prima uitgelegd in diezelfde Bijbel.Wat betreft al die onnozele studenten met hun ignorante papagaaien mantra's....een beetje beter onderwijs & kennis van lectoren zou niet verkeerd zijn.
Jacques Roozendaal 18 mei 2023, 13:06
Waarom zit u als opinieblad nooit aan tafel bij praatprogramma's. Waarom ageert u niet tegen het journaal van de NOS, dat aleen.maar Israel laat zien wat ze doen in GAZA, geen enkel bericht over de 1000 raketten van GAZA naar Israël. Dan mankeert er toch iets binnen onze gemeenschap dat er geen weerwoord is op verslaggeving.
alex warnaar 18 mei 2023, 15:02
@jacques. GroenLinks D66 en de PvdA zijn voor toetreding van Turkije tot de EU en zijn sinds mei 68 pro-palestijns. (Europees pro palestijns activisme is het gevolg van de reactie van generatie 68 op het verlies van de Westelijke Jordaan oever voor de derde wereld.) Dat is bij de NOS, en de krantjes ook zo. Het I-P conflict is het verkeerde conflict, dat had Turkije (de Turks-Koerdische burgeroorlog en de illegale Turkse bezetting van het noordelijke deel van Cyprus) moeten zijn, maar dat is als enige conflict vrijwel in absolute zin afwezig. De 6561 doden die in EU kandidaatslidstaat Turkije sinds 2015 gevallen zijn verzwijgen is een logische onmogelijkheid. Als je dat nu nog niet begrijpt dan is er iets mis in je bovenkamer.
tiki 18 mei 2023, 15:27
@Jaques Roosendaal, helemaal mee eens...... of ze worden als Joodse krant gewoon niet uitgenodigd omdat men de waarheid niet wil horen en bij het eigen narratief wil blijven omdat men zich anders moet verontschuldigen voor jarenlan fake news.
Gerrit Meeuwissen 19 mei 2023, 09:58
Mevrouw Voet, Ik mis de verwijzing naar een artikel waar René de Reuver zich van een schijnheilige kant laat zien. Als PKN-lid zou ik hem daar op willen aanspreken. Graag uw reactie
alex warnaar 19 mei 2023, 16:44
@tiki. Nee het is nog veel erger. Het verschil tussen belediging en haat propaganda is dat de eerste de goede naam aantast en de andere het bestaansrecht zelf. Op een haatsite wordt een tegenstander geen verweer gegund. Het standpunt van de tegenstander verdient zowiezo geen respect. Haat is niet ontvankelijk voor informatie die de beschuldigde ontlast.
Bas Fortuin 19 mei 2023, 19:45
Mw. Esther Voet schrijft geen onzin: "Een paar opmaten van die ontwikkeling: onder leiding van zijne schijnheiligheid scriba René de Reuver wordt binnen de Protestantse Kerken Nederland de verbondenheid met het Joodse volk alleen nog zo nu en dan met de mond beleden." Ik las 2 boeken die de jarenlange huichelarij van de RKK, PKN en de Wereldraad van kerken t.o.v het Joodse volk bevestigen: 1* Het boek van Peter Siebelt: Modus Operandi - De pro-Palestijnse lobby en kruistocht van kerken. 2* Het boek van Tom S. van Bemmelen: Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen de Arabieren en Israël." Tegen de scriba René de Reuver van de PKN zou ik willen zeggen met een Rabbijnse spreuk: 1* De hand die een ander wast, mag zelf niet onrein zijn. 2* Ga eerst zelf goed gekleed, en knap dan uw broeder op." Misschien kan de scriba het NIW vertellen dat juist zijn kerk de afgelopen 25 jaar vele honderdduizenden leden verloren heeft. Mijn vrouw en ik lieten zich in 2002 al zonder spijt uitschrijven en behoren sinds die tijd tot de kleinste kerk op aarde: Waar 2 of 3 tezamen zijn in Mijn Naam zegt de Here, daar ben IK in het midden. Mattheus 18:20. Mijnheer de Reuver bent u de Woorden van uw Heer en Meester Jeshua vergeten: Johannes 4:22...Het HEIL is uit de JODEN! Dit sprak Hij tot een Samaritaanse VROUW en zij geloofde Hem. Wat let u om dat ook alsnog te doen? Doe wat David deed: 2 Samuel 22 en Romeinen 11. Verwonder u over de God van dit volk! Shalom.
Bas Fortuin 20 mei 2023, 08:13
Geachte Redactie NIW...Ik vergat de hoofdtitel van het boek van Tom S. van Bemmelen te vermelden: 150 PALESTIJNSE FABELS - Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen de Arabieren en Israël.
Geert ter Horst 21 mei 2023, 06:48
De ellende van de huidige maatschappelijke en politieke cultuur is eindeloze morele intimidatie van links, waardoor Israel als onderdrukker wordt weggezet. Dit leidt tot demonisering van Joden in het algemeen. Het beste antwoord hierop is volgens mij om keihard te stellen dat politiek nu eenmaal het najagen van je vitale belangen is en dat dit geen morele rechtvaardiging behoeft. Voor degenen die hier de beschuldigende vinger uitsteken — loslopende westerse semi-intellectuelen — staat er in deze kwestie immers niets op het spel. Dus waar maken zij zich druk over?
Gerrit Meeuwissen 21 mei 2023, 18:29
Inmiddels heb ik met grote verontwaardiging kennis genomen van hetgeen de scriba van de PKN heeft beweerd. Ik neem daar krachtig afstand van en sluit mij aan bij de kritiek van de Gereformeerde Bond in de PKN. Zie Israëlnieuws.nl
Bert Hesse 23 mei 2023, 15:33
Gelukkig bestaat er tegenwoordig de mogelijkheid voor Palestijnen om via sociale media zelf kun eigen ervaringen en kennis van de Nakba naar buiten te brengen, en ontstaat er dus wereldwijd een ander beeld dan dat via de gebruikelijke eenzijdige berichtgeving door Israël. Zou het toenemend wantrouwen tegenover Israel misschien ook te maken kunnen hebben met de handelswijze en samenstelling van het huidige regime van dit land.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *